CPT Corp cam kết mang đến cho người tiêu dùng những “sản phẩm của sức khỏe và hạnh phúc” bằng định hướng phát triển theo mô hình SRTQT
Bền vững – Trách nhiệm – Truy xuất nguồn gốc – Chất lượng – Minh bạch””

1. Trách nhiệm

Hướng tới
“Nông dân – Người lao động – Người tiêu dùng”
Dựa trên chuỗi phát triển bền vững, CPT Corp sẽ hợp tác với nông dân và người lao động để tạo ra nguồn sản phẩm hữu cơ sạch và giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
Nhà máy phải đảm bảo 3 tiêu chí:
+ Sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng
+ An toàn lao động và chất lượng cuộc sống cho người lao động
+ Nâng cao đời sống cho nông dân

2. Bền vững

Với mục tiêu phát triển bền vững, CPT Corp lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào từ vùng nguyên liệu sạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng hữu cơ. Quá trình xử lý nguyên liệu áp dụng quy trình khép kín hiện đại nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo chuỗi trồng trọt và sản xuất thân thiện với môi trường, từ đó sản phẩm đầu ra sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho mọi người

3. Truy suất

CPT Corp có hợp đồng trực tiếp với nông dân tham gia canh tác hữu cơ và hệ thống nhà cung cấp nguyên liệu được đánh giá hàng năm. Điều này rất quan trọng vì chúng tôi có thể đảm bảo quy trình truy xuất nguồn gốc đầy đủ của tất cả các sản phẩm của mình cho khách hàng

4. Chất lượng

Chất lượng ổn định là cam kết của chúng tôi. Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu chất lượng của từng khách hàng để từ đó cung cấp sản phẩm có chất lượng phù hợp và ổn định nhất cho từng khách hàng.

5. Minh bạch

Niềm tin trong kinh doanh là rất quan trọng, chúng tôi đang xây dựng hoạt động kinh doanh minh bạch cả trong nội bộ Công ty và với toàn bộ hệ thống khách hàng cùng nhà cung cấp. Tất cả thông tin và phản hồi phải được chia sẻ cùng nhau.